Bewegen en Veranderen

Veranderen is voor ieder van ons moeilijk. Veranderen vraagt figuurlijk en letterlijk om bewegen. 'Letterlijk bewegen' helpt de mind set te veranderen. Hiervoor maken we gebruik van eenvoudige en aangename beweegoefeningen. Deze geleidelijke weg helpt ons om de overgang te maken van de ene naar de andere sitautie. In eenvoudige beweegoefeningen zien we hoe dat werkt!