Boek LESSEN uit het DAL is nu te bestellen!

Minder prettige voorvallen in ons leven kunnen variëren van kleine tegenslagen tot onuitwisbare ervaringen, verlies van baan, ongeluk of verlies van naasten. Sommige gebeurtenissen worden ervaren als rimpelingen in ons bestaan, andere als aardverschuivingen. De ervaringen dragen bij aan een meer of minder ernstige ontregeling van korte of langere duur, Keerzijde is dat we er van leren en wijzer in het leven komen te staan.

De wijze waarop we persoonlijke ervaringen betekenis geven is bepalend voor de beleving ervan. We kunnen klein onrecht ervaren als groot ongemak en andersom groot onrecht bagatelliseren en er weinig of niets bij voelen. Deze persoonlijke interpretatie van ervaringen bepaalt hoe we onthouden en met welke emotionele kleuring. Een voorval dat ons raakt kerft een spoor in ons geheugen. Ieder heeft een bepaalde herinnering aan 9/11 en niet alleen aan de gebeurtenis maar tegelijkertijd aan de willekeurige bezigheden van dat moment. Het ‘getraumatiseerde’ geheugen is niet zo selectief en legt soms verbanden die niet altijd navolgbaar zijn.

Dit boek beschrijft ervaringen die samenhangen met verlies en in het bijzonder verlies van werk. We raken verzeild in situaties waarop we niet altijd zijn voorbereid. We beseffen opeens dat als ons werk wegvalt we als een lege huls achterblijven. Er is maar een weg vooruit en dat is door het dal van persoonlijke verdieping, wijzer en bestendiger worden. Zijn we in staat tegenslag te laten kantelen en te waarderen in het licht van levenslessen?

ISBN: 978-90-902959-5-4.

 Meer weten of bestellen: bestel of volg @kennisconnect