Observaties en Theory U

Generaties, culturen & nieuwe media

  • de beroepsbevolking in Nederland en Europa daalt en wordt daarbij diverser
  • een groeiend aantal mensen gaat als zelfstandig professional (ZP) aan de slag
  • de concurrentie uit Azie, Afrika en Zuid-Amerika neemt verder toe, Europa en Amerika worden minder belangrijk
  • internet maakt meer kapot dan je lief is: de organisatiemodellen gaan flink op de schop.

Wat doet u daarmee?

  • bent u het werk "slimmer" aan het organiseren? Heeft u mensen vanuit andere culturen in dienst? Moeilijk?
  • werkt u met externe ZP'ers? Wat komt u daarbij tegen?
  • kunt u die mensen wel aansturen zoals u uw eigen mensen aanstuurt?
  • welke van uw concurrenten heeft banden met India, China, Brazilië?
  • weet u wel hoe graag mensen in Afrika aan de slag willen?
  • koopt of verkoopt u via Internet? Is uw website een mooie internetbrochure of een actief communicatiecentrum? Zijn uw medewerkers, uw klanten en collega's bezig met zaken op Internet waar u geen weet van hebt?

U bent aan zet

Het volstaat niet meer om gewoon wat kennis in te kopen en dat "te laten werken". U zult de manier waarop u in uw organisatie staat moeten aanpassen aan alles wat er om u heen gebeurt. Toen wij ons dat bewust werden was het effect schokkend: we gingen de wereld anders bekijken, de waarden die je eerder had, veranderen sterk. We gaan toe naar een "Society 3.0". 

Ons heeft het enorm geholpen om heel kritisch te kijken naar wat we willen bereiken, wat we willen doen. Onze inspiratiebronnen helpen ons daar dagelijks bij. Voor ons is "Theory U" daarin een belangrijk middelpunt gebleken: ontwikkeld aan het MIT (Massachusetts Institute of Technology), werken aan oplossingen, maar met heel je brein, je hart en alles wat je hebt.

Geïnteresseerd?

We komen graag hierover vertellen en luisteren naar uw verhalen, om zo te kijken of dit ook bij u kan aansluiten.