Echte ondernemers

De overheid probeert innovatie in het bedrijfsleven en de publieke sector te stimuleren. Allerlei initiatieven worden daarbij ontplooid, allerlei instrumenten (= subsidies om positief gedrag te bewerkstelligen) worden ervoor ingezet. Een nadeel dat aan de overheid kleeft, is dat de overheid iedereen gelijk moet behandelen. Dat willen we allemaal van de overheid. Dus iedere ondernemer (volgens overheidsdefinitie) mag innovatiesubsidies aanvragen, ook al is hij helemaal niet uit op innovatie, alleen op subsidie.

Laatst las ik een leuk stukje van Henny van der Most (biografie), BN'er in ondernemersland. Hij stelde in een interview (Lees het hier) dat je in zijn ogen ondernemers, overnemers en oppassers hebt. Een eigenlijk zijn alleen de echte ondernemers die voor innovatie zorgen, zij gaan voor vernieuwing van hun producten, markten en business modellen, allemaal vanuit een gezonde drijfveer om geld te verdienen en hun bedrijf toekomst te geven als een kip die (al dan geen gouden) eieren legt. De overnemers zijn de mensen die in korte tijd zoveel mogelijk geld uit een bedrijf persen. De oppassers zijn de mensen die een bedrijf runnen en denken: "Het zal mijn tijd wel duren". Om nu ons geld (want geld van de overheid is toch geld van ons allemaal?) goed te besteden, zouden we eigenlijk die "echte" ondernemers moeten kunnen herkennen. Om de overheid tegemoet te komen zou er eigenlijk een soort scan moeten komen, waardoor je die echte ondernemers zou kunnen herkennen. Als dat weer objectief kan, dan kan de overheid er wat mee en dan kunnen we een hoop geld besparen. Wie heeft hier een oplossing? Hoe kun je objectief vaststellen wat een "echte ondernemer" is?