Bent u blauw of rood?

Afgelopen dinsdag was ik bij de promotie van M. Gillebaart, met als titel: "Something old, something new. When people favor novelty over familiarity and how novelty affects creative processes".

Het proefschrift kreeg van de opponenten veel complimenten en het bevatte een paar voor adiviseurs interessante punten:

  1. de voorkeur voor het oude of het nieuwe is te beïnvloeden
  2. een veilige omgeving geeft ruimte voor een voorkeur voor het nieuwe, een omgeving waar op de eigen veiligheid gelet moet worden, zorgt voor een voorkeur voor het bekende
  3. door mensen na te laten denken over hun eigen macht, geef je ze de ruimte om voor het nieuwe te kiezen
  4. door mensen aan "blauw" bloot te stellen kiezen ze voor het nieuwe, bij "rood" voor het bekende.
  5. wanneer mensen meer nadenken over hun ambities, dan kiezen ze voor het nieuwe, waanneer ze meer nadenken over hun verplichtingen, dan kiezen ze voor het bekende.

Gevoelmatig lijken dit misschien voor de hand liggende zaken, maar:

  1. ze worden hier door laboratoriumonderzoek nog eens bevestigd
  2. hoe vaak worden deze, zo op het eerste gezicht eenvoudige, richtlijnen bij veranderingsprocessen niet met voeten getreden?

Hoe kun je hiervan gebruik maken bij veranderingsprocessen, is eigenlijk een veel interessantere vraag.