Waarom gaat er niets boven Groningen?

Promotie

De slogan, ‘er gaat niets boven Groningen’ drukt een niet specifieke waardering uit die vertegenwoordigers van de stad zichzelf toedichten. Het gaat hier om de waarde die Groningers hechten aan de stad, de provincie of zelfs het hele noorden van het land. Dat is op zich prima, een onbescheiden expressie van zelfingenomenheid. Maar zo is de slogan niet bedoeld, ze is gericht aan het ‘niet noorden’ van het land. Anderen dan de noordelingen worden geattendeerd op iets van hogere waarde. Waarom is dit nodig, een campagne gericht op anderen die overtuigd moeten worden van jouw meerwaarde? Meerwaarde kan toch voor zich spreken!

 

Zelfwaardering

Als geboren stadsgroninger herinner ik me direct de uitspraken in de familie die beginnen met, ‘zij in de randstad …, wij tellen niet mee .., .. van ons aardgas …’. Voelen Groningers zich nog steeds ten achtergesteld? Als dat zo is dan helpt een campagne gericht op anderen niet genoeg. Er is eerder een blik naar binnen nodig om beter naar buiten te kunnen treden.
Groningers zijn anders, met mijn goed getrainde voelsprieten voel ik direct aan wanneer ik te doen heb met een streekgenoot. Een soort klik die wederzijds herkend wordt en eerder tot (zakelijke) overeenstemming leidt. Wat ik nu beter begrijp is dat een promotie van binnenuit hoort te beginnen, het gevoel van waarde te hebben en er zelf volledig achterstaan.

Geen woorden maar daden

Als ik het noorden bezoek dan ben ik onder de indruk van de voortvarendheid en de vooruitgang, het land, de ruimte en de mensen. Zo kun je er ook van overtuigd zijn dat je excellent zakenman of kunstenaar bent. Promotie is niet nodig je straalt het uit, je maakt het waar. Dat soort gevoel van je competent voelen gaat ook op voor bedrijven, organisaties, steden, het hele noorden, ons land.
Hoe verloopt zo iets? Het geloven in je eigen kracht moet ergens over gaan. Stel dat het gaat over het bedrijfsleven, hoe komt dat bedrijfsleven tot een overtuigende, zelfverzekerde uitstraling? Niet alleen zeggen, maar laten zien dat het zo is.

Uitdaging

Uitdaging voor de stad en provincie is om op veel gebeiden vernieuwend en inspirerend te te zijn. De uitstraling hiervan zal zonder twijfel een duurzame invloed hebben op nieuwe' klanten' en onderscheidend zijn voor het merk ‘Groningen’. Hoe en met welke boodschap wordt het merk aangeprijsd. Het gaat daarbij om meer dan ‘geloofsconcepten’.