Verantwoordelijk Marktgedrag en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eerder schreef ik over de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De code ‘beschermt’ werknemers tegen uitbuiting die ontstaat door outsourcing en aanbestedingen tegen de laagste prijs. Procedures uit een vorige marktperiode die de belangen van de uitvoerenden, de werknemers ernstig kinnnen schaden. Laaggeschoold werk wordt nog steeds ondergewaardeerd in zowel beloning als persoonlijke waardering. Recente stakingsgolven laten zien dat deze werknemers er genoeg van hebben. Het is een zware strijd. Ze moeten via hun leidinggevenden de managementlagen van de opdrachtgever bereiken, vaak het outsourcende bedrijf. Met de stakingen wordt hun onrecht uitvergroot en ontstaat er meer publieke belangstelling. Ook het creatieve initiatief van het schoonmaakparlement met een ware president en acties zoals schoongenoeg.nu dragen daar aan bij.


 

Uit onverwachte hoek, die van de gemeenten, wordt de positie van laaggeschoolde werknemers nu verder versterkt. De gemeente Rotterdam komt uit eigen belang op voor de belangen van laaggeschoolde werknemers. De constructie werkt als volgt: de gemeente gunt bij bepaalde aanbestedingen niet meer primair op basis van laagste prijs maar op grond van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Bijvoorbeeld het groenvoorzieningsbedrijf dat bereid is werknemers uit de sociale werkvoorziening aan de slag te helpen (lees op termijn in dienst te nemen) krijgt een opdracht van de gemeente.
Met deze innovatie op de arbeidsmarkt zet de gemeente Rotterdam de toon. Creatief omgaan met belangen komt hier de positie van laaggeschoolde werknemers ten goede. Het creatieve zit hem in het terugdringen van het aantal mensen in een uitkeringssituatie (wsw-voorziening) en het kansen bieden op duurzaam regulier werk. Een win-win situatie, verantwoordelijk marktgedag van de gemeente en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap door het bedrijf met de gunning.

Voor nieuwe blogs follow me @roelcremer

Zie onze inspiratielijst voor meer informatie over boekbesprekingen tijdens een DinerPensant