De betekenis van werk in het geding?

Onlangs, bij het daadwerkelijk afscheid nemen van mijn vorige werkkring drong de betekenis van dat specifieke werk tot me door. Bij het verlaten van de afscheidsreceptie zag ik de werkomgeving anders dan voorheen. Ik was er al als gast en niet meer als werknemer. Er verschoof iets in mijzelf van iemand zonder dat werk naar iemand met nieuwe perspectieven. De vertrouwde werkomgeving was een soort schil geworden die nu steeds verder van me afgleed. Een proces dat nog een tijdje na-ijlt omdat het geheugen zo werkt. Het wegvallen van die schil heeft een louterende werking, een zuivering van mijn identiteit. De vraag: ga je het werk ook missen, vooronderstelt een andere zienswijze. Het loslaten is nog niet afgerond, wat het toelaten van het nieuwe in de weg kan zitten. Een ervaringsreis die nog niet af is. Maar hoe elitair is dat, immers ik heb me al maanden voorbereid om als zelfstandig professional diensten aan te bieden en door te werken (lees meer)! Hoe anders moet de ervaring zijn om van werk naar geen werk over te (moeten) gaan. Het werkloos raken, het arbeidsongeschikt raken of vrijwillig of opgelegd vertrek op basis van leeftijd (of obesitas).

Wat is de betekenis van mijn vorige werk geweest of beter gezegd welk deel van mijn identiteit is er door gevormd? Identiteit wordt gevormd door verworven en toegekende deskundigheid maar hoeft niet alles te zeggen over wie je echt bent en wat je kunt. Thany Newton(TED) spreekt in dit verband van ‘oneself-’ en ‘otherness’. Het loslaten van wat je ooit in een specifieke context verworven hebt, waar je goed in bent, waar je gewaardeerd wordt valt niet helemaal weg. Het achterwege blijven van de waardering laat mijn competenties niet verdwijnen.

Daarom hoeft dit afpellen ook niet ten koste te gaan van mijn zelfrespect en competentiegevoel.  Misschien is dit besef wel de weg naar het ‘authentieke’ zelf’.

Voor nieuwe blogs follow me @roelcremer

Zie onze inspiratielijst voor meer informatie over boekbesprekingen tijdens een DinerPensant