BrabantZorg, OuderenZorg Nieuwe Stijl!

Het zorgaanbod in Nederland is een onderwerp waar ik veel over hoor maar eigenlijk weinig van zie. Misschien een verklaring voor een vooringenomen opvatting. Ik had uit de berichten in de media de indruk gekregen dat het er slecht aan toe ging in wooncomplexen voor ouderen.

Met een groep HBO-studenten ‘facilitair management’ waren we te gast bij het hoofdkantoor van BrabantZorg in Oss. Nog steeds geen plaats waar je het echte bedrijf meemaakt maar toch was het nieuwe elan goed te proeven, Zorg nieuwe stijl!

De regionale organisatie heeft ongeveer 5500 medewerkers in dienst op 35 locaties. Anne van Duuren (Kwaliteitsconsulent Gastvrijheid) en Judith Maas (Projectmedewerker Horeca & Facilitair) gaven samen presentaties over de nieuwe bedrijfsvoering van de zorginstelling. Anne richt zich daarbij tot haar collega’s om te bespreken hoe kwaliteit vorm te geven en de beleving van gastvrijheid te optimaliseren. Ze vertelt vooral in het veld haar werk te doen, daar waar de echte zorg geboden wordt of moet ik zeggen waar zorg en welzijn gefaciliteerd worden?

Zorg lijkt meer dan voorheen interactief te worden; bewoners dragen in toenemende mate bij aan het zorgconcept, is mijn indruk. De ‘zorg’ gaat ieder aan en ieder is betrokken; de bewoner, gast of ontvanger van zorg dragen allen bij aan de invulling.

Met de kernwaarden: aandachtig, betrouwbaar en samen wordt invulling gegeven aan wonen, eten en drinken en activiteiten. Met deze kernwaarden als uitgangspunt en de expeditie ‘elke dag leren’ benadrukt BrabantZorg dat de dienstverlening in ontwikkeling blijft en dat het steeds beter kan.

‘Op reis met elkaar’ is de metafoor die vertaalt hoe samen gewerkt wordt aan de diverse aspecten van de zorg. Vanuit de aandachtsgebieden lichaam, beleving en samen wordt gewerkt aan een positieve gezondheidsvisie. Gezondheid wordt daarbij opgevat als een vermogen om je aan te passen, zelf regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Naast dat eten bereid wordt op receptuur wordt zelfs serieus nagedacht om een groep bewoners binnen het kleinschalig wonen een pakket aan te bieden met duurzame producten. In de week van de smaak kunnen deelnemers dan zelf eten bereiden, vertelt Judith.

Met verbazing probeer ik mijn gedateerde vooroordelen opzij te zetten. Hoe ver reikt de zorg nieuwe stijl? Het kwalitatieve aanbod overtreft de dienstverlening van menig hotel! In gedachten stel ik me voor ‘gast’ te zijn van deze zorginstelling en betrap me erop dat bewoner zijn zelfs heel aantrekkelijk overkomt. De bewoner staat echt centraal! Anne geeft aan dat het mensbeeld specifiek is: mensen worden als individu behandeld, als unieke gast met wensen en voorkeuren. De omslag betekent voor het personeel oprecht invoelend kunnen zijn, er is empathie voor nodig om het werk goed te kunnen doen. Gastvrijheid nieuwe stijl vraagt om specifieke vaardigheden, en een passende houding en gedrag.

Hoe kan dit allemaal, hoe zit het met de kosten, vraag ik me af. Slimme bedrijfsvoering lijkt de oplossing om met minder meer te doen. Sprekend voorbeeld is hoe duurzaam eten en drinken wordt ingekocht waar Judith veel aandacht aan besteed binnen de organisatie. Lean management is zelfs mogelijk met een hoger kwalitatief aanbod. Waar eerst sprake was van 43% voedselverspilling is dat nu teruggebracht tot 16% met een doelstelling om nog lager uit te komen. Om het beleid uit te voeren is bewustwording nodig bij alle betrokkenen, informeren over het waarom en hoe. Het is leuk om te zien dat hier enthousiasme voor ontstaat. Aan gastvrijheid wordt betekenis gegeven tijdens werkoverleg, coaching on the job en thema-avonden voor vrijwilligers. Periodiek verzorgt BrabantZorg symposia over hun vormgeving van gastvrijheid, ‘bourgondisch’ eten en drinken en duurzaamheid, kookwedstrijden en speciale manifestaties zoals ‘drie duurzame dagen’ die dit jaar georganiseerd zullen worden. BrabantZorg heeft het waargemaakt, kantelen van binnenuit en de klant echt centraal stellen, het kan!    

www.brabantzorg.eu