ActOud versus ActOut

Toewerken naar uittrede of actief blijven als oudere?
Adagium: Participeer, neem ergens verantwoordelijkheid voor, vind betrokkenheid en bevlogenheid, heb aandacht voor gezondheid: voeding en bewegen

Beeldvorming
Term vergrijzing is jaren80-fenomeen met accent op ‘de buitenkant’. Leeftijd zegt echter steeds minder over hoe iemand in het leven staat. Wat is er veranderd over de decennia: een oplopende gemiddelde leeftijd in de (beroeps)bevolking. Hierbij zijn twee soorten reacties ontstaan: Een globale typering: 1) zij die zich voorbereiden op uittrede, aan het afscheid nemen zijn (disengagement), de ActOut-houding aannemen, 2) wat er tegenover staat zijn de jonge ouderen met een positieve ActOud -houding. Kenmerken van de nieuwe oudere zijn: actief, gezond en meedoen, waar mogelijk werken. Nog te veel werknemers verkeren vaak in een afhankelijke positie, zijn bezig met verworven rechten, zoals opgebouwde pensioenrechten. Laag geschoolde werknemers lijken eerder tot de ‘passieve uittreders te horen dan de hoger opgeleiden.

Deze werknemers hebben niet geïnvesteerd in, of zijn niet ondersteund bij duurzame participatie. Tijdens hun loopbaan wisselen ze van groep van ‘jong en actief’ naar ‘oud en passief’. Hun alternatief was van ‘actief jong’ naar ‘actief oud’: de ActOud-generatie.